INWESTYCJE BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCI

PEŁNA OBSŁUGA PRAWNA W ZAKRESIE PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI, A W SZCZEGÓLNOŚCI:


  • KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE UMÓW W PROCESIE INWESTYCYJNO-BUDOWLANYM, M.IN. UMÓW Z GENERALNYM WYKONAWCĄ O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, UMÓW O DZIEŁO, UMÓW O WSPÓŁPRACĘ ITP.
  • PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH ZASIEDZENIA NIERUCHOMOŚCI, SPRAW O ODSZKODOWANIE I INNYCH
  • DORADZTWO W ZAKRESIE PRAWA ADMINISTRACYJNEGO, PRAWA BUDOWLANEGO, ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA DOTYCZĄCE M.IN. POZWOLEŃ NA BUDOWĘ, WARUNKÓW ZABUDOWY I INNYCH DECYZJI WYDANYCH W TOKU PROCESU BUDOWLANEGO
  • PRZYGOTOWANIE UMÓW DEWELOPERSKICH, UMÓW PRZEDWSTĘPNYCH ORAZ PRZYRZECZONYCH UMÓW SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
  • PRZYGOTOWANIE PISM PROCESOWYCH W TOKU POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH I SĄDOWO-ADMINISTRACYJNYCH (ODWOŁANIA, SKARGI, SKARGI KASACYJNE)
  • POMOC W UZYSKANIU NIEZBĘDNYCH DECYZJI