SPRAWY CYWILNE

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO, A W SZCZEGÓLNOŚCI:


  • PRZYGOTOWANIE I WERYFIKACJA UMÓW CYWILNO-PRAWNYCH
  • PRZYGOTOWANIE I NEGOCJOWANIE TREŚCI UGÓD I POROZUMIEŃ
  • PROWADZENIE SPRAW O ZAPŁATĘ, O ODSZKODOWANIE, USUNIĘCIE USTEREK, NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY ORAZ INNYCH
  • PROWADZENIE SPRAW O ZASIEDZENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ INNYCH ZWIĄZANYCH Z NIERUCHOMOŚCIAMI
  • PROWADZENIE SPRAW O ROZWÓD I ZASĄDZENIE ALIMENTÓW ORAZ INNYCH SPRAW Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO
  • SPORZĄDZANIE OPINII PRAWNYCH