SPRAWY RODZINNE

KOMPLEKSOWE DORADZTWO PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO OBEJMUJĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI:


  • POZEW O ROZWÓD
  • POZEW O ORZECZENIE SEPARACJI
  • ROSZCZENIE O ZASĄDZENIE ALIMENTÓW
  • ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA
  • PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO
  • PROFESJONALNE ZASTĘPSTWO PROCESOWE
  • SPORZĄDZANIE I NEGOCJOWANIE POROZUMIEŃ WYCHOWAWCZYCH