ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA WSPÓLNOT  I SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH ORAZ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI OBEJMUJĄCA W SZCZEGÓLNOŚCI:


  • UMOWY DLA ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI
  • PRZYGOTOWANIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI POTRZEBNEJ DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI UMÓW, W TYM ANEKSÓW, PROTOKOŁÓW ITP.
  • WEZWANIA DO ZAPŁATY
  • WEZWANIA DO USUNIĘCIA USTEREK
  • POZWY O ZAPŁATĘ, O ODSZKODOWANIE I USUNIĘCIE USTEREK
  • ZAWEZWANIA DO PRÓB UGODOWYCH
  • BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH, SPÓŁDZIELNI ORAZ ZARZĄDCÓW